IEA

PDF19

PDF 19 Ontbouwing, ontharding en vernieuwbouw van een eengezinswoning IEA ism JFT Een bestaande fermette uit de jaren 80 van de vorige eeuw wordt getransformeerd naar een compacte eengezinswoning in harmonie met het bestaande bomen landschap. Door ontbouwing en ontharding wordt de bestaande structuur teruggebracht tot de essentie. Het grondplan wordt via een aantal minimale […]

NEKKERSDAL

Multifunctioneel verbouwingsproject ‘Nekkersdal’ IEA ism ARAT Architecten, Robuust en Landinzicht en Group Monument De ruimtelijke interventies die naar voor worden geschoven trachten een ‘nieuwe’ helderheid te introduceren in de huidige labyrintische situatie. Dit vraagt om keuzes waardoor bestaande zaken verdwijnen en nieuwe elementen werden geïntroduceerd. Het team wilde in deze helderheid zeer gelaagd blijven werken waardoor verschillende gebruikersgroepen, […]

BORREWATER

Renovatie van een stedelijk kinderdagverblijf tot 3 kleuterklassen en zorgklassen Stedelijke Basisschool “De Luchtballon” Youtube

OPDEHEI

Renovatie van eengezinswoning in zonevreemd gebied.  In uitvoering  2023-2024

Graaf van Egmont

Renovatie en herbestemming van een historisch pand IEA ism Oli Van den Baron en Johan Michielsens   Architect Jan De Vroey ontwierp in 1902 oorsponkelijk deze karakteristieke burgerwoning met winkel met typische houten pui op de begane grond. De architect koos voor een eclectische lijstgevel met van onder naar boven: de winkelpui, de opvallende gele […]

Lescluse

Eengezinswoning, Berchem, 2017 – 2018Transformatie van een 19°eeuwse woning voor een nieuw samengesteld gezin te Berchem-Antwerpen. De kwaliteit van het historische rijhuis ligt in de open ruimte achteraan die doorheen de tijd in aanbouwen, veranda’s en verdoken inbouwkasten losgerukt werd van de doorlopende enfilade van hoge ruimtes vooraan in het statige burgerhuis. De eengezinswoning transformeerde […]

Rui.mte

Ruihuis & Antwerpse ruien, Antwerpen, 2005-2006 Na de ‘drooglegging’ van de historische, ondergrondse stadskanalen (ruien), daterend uit de middeleeuwen en langzaam overwelfd gedurende eeuwen, door de saneringswerken van de Vlaamse waterzuiveringsmaatchappij Aquafin, ontstond de potentie om dit uniek en onbekend stuk Antwerpen open te stellen voor het publiek. IEA werd aangesteld als maker voor het […]

Scheur

Eengezinswoning, Antwerpen, 201Renovatie van een hoekwoning. Het project bevindt zich op de hoek van het groene pleintje aan de kruising Jos Scheurweghstraat – De Manstraat in Deurne. Het pand is opgetrokken in rode baksteen met fel contrasterend wit lijstwerk en enkele sobere, geometrische gevelornamenten, een stijl die kenmerkend is voor deze woonwijk. Oorspronkelijk was dit […]

Kleine Jakob

Sociale woning, Boom, 2020 Wedstrijdproject voor de huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. Een bestaande woning in een erfgoedwijk te Boom wordt grondig verbouwd. De rijwoning wordt getransformeerd naar een duplex doorzon studio en een tuinstudio voor bewoners met een gehoorbeperking. Achteraan wordt een gemeenschappelijke kweektuin geïntroduceerd op het lange perceel dat zich achteraan ontsluit via een […]

Bij de rijkswacht

Renovatie voormalige rijkswachtkazerne, Hoogstraten, 2005-2009 Het gebouwencomplex (hoofdgebouw, 2 zijvleugels, achterliggende werkhuizen en 2 binnenkoeren) is in zijn totaliteit geklasseerd als monument. In nauwe samenwerking met 5 partijen (bouwheer, monumentenzorg, stedenbouw, de gemeente en de brandweer) is een nieuw programma van 10 mixed use units geformuleerd. Het monument wordt niet beschouwd als een te restaureren […]