IEA

NATUURTOREN

Natuurtoren IEA ism BOT Architektuurcollectief    

SLIMME SCHAKELS

Ontwerper luifels voor de ‘slimme schakels’, Antwerpen, 2022 IEA ism Architectuurplatform Terwecoren Verdickt Met de luifels voor ‘Slimme Schakels’ wil de Stad Antwerpen ca. 130 overstappunten vormgeven waar een divers aanbod van vervoersmogelijkheden beschikbaar is voor de reizigers. Het betreffen regionale en lokale tram-, bus-, metro- en treinknooppunten, die onderling en met verschillende fiets- en […]

NEKKERSDAL

Multifunctioneel verbouwingsproject ‘Nekkersdal’ IEA ism ARAT Architecten, Robuust en Landinzicht en Group Monument De ruimtelijke interventies die naar voor worden geschoven trachten een ‘nieuwe’ helderheid te introduceren in de huidige labyrintische situatie. Dit vraagt om keuzes waardoor bestaande zaken verdwijnen en nieuwe elementen werden geïntroduceerd. Het team wilde in deze helderheid zeer gelaagd blijven werken waardoor verschillende gebruikersgroepen, […]

GETIJDENLANDSCHAP

Finalist – Eo Wijersprijsaanvraag 2022-2023 “Zoals getij het land vormt, bouwen wij samen aan stad, land en haven” IEA ism Juurlink[+]Geluk  

Desired Places

Op een reeks projecten overheen een tijdspanne van 20 jaar ‘architectuur maken’ stellen we vast dat import export architecture een instrumentarium ontwikkeld heeft van ontpitting, ontharding en vergroening. Vaak wordt er resoluut gekozen om ruimtelijke kwaliteit en belevingen in een project te verkennen door geen extra ruimte fysiek te vertalen in 100% pure massa of […]

Warmtecentrale

Warmtecentrale, Antwerpen, 2014IEA ism beeldend kunstenaar Leon Vranken In het rivieren- en duinenlandschap van het landschapsontwerp worden de motoren, de transformatoren, de luchtcompressoren, de technische ruimte van de warmtecentrale in een ‘plateauduin’ ondergebracht. De warmtecentrale wordt dus maximaal verweven met en opgenomen in het landschapsontwerp. Het gebouw ontwikkelt geen eigen autonome vorm, geeft (bijna) niets […]

Stabroek

Masterplan Molenveld-Pekgat, Stabroek, 2014IEA ism Delva Landscape Architects en antropologe Ruth Soenen Het projectgebied bevindt zich tussen fragmenten en zones bebouwing, een stukje open landschap dat geprangd zit tussen wegen en wijken.Een structuur die nodig is als ruggegraat voor de ontwikkeling, maar die in haar precieze uitwerking niet wordt vastgelegd; dat laat openheid voor inspraak, […]

Lommel

Jeugdherberg, Lommel, 2011 Een jeugherberg die op verschillende manieren kan benaderd worden en meerdere toegangen heeft. De inplanting van de jeugdherberg in een open plek temidden van het bos zorgt er voor dat de gebruiker echt omringd is door het bos, en dat men vanuit de jeugdherberg steeds op bomen of kruinen uitkijkt. Dit concept […]

Schuman

Metrotoegangen Schumanplein, Brussel, 2014IEA ism landschapsbureau Omgeving De introductie van een nieuwe horizon op menselijke schaal in een omgeving van staal een glas en de introductie van een reeks van zachte elementen in een harde omgeving. Het ballondak werk op zichzelf, maar ook als reeks, als een nieuw groter geheel. Naast de metro inkommen worden […]

Meise

Bezoekersplatform, Meise, 2009