IEA

Haalbaarheids- en locatiestudie voor het culturele Museumlandschap
Projectteam IEA + Antea + Rebel Group

Een onderzoekstudie in opdracht van de Stad Aalst is uitgevoerd voor het introduceren van een museumlandschap voor het groeperen en samenbrengen van de culturele identiteiten voor de karnaval stad Aalst. De ontmoeting en kennismaking tussen bewoners en bezoekers overheen leeftijdsgrenzen staat centraal, alsook de verwondering over het culturele heden en verleden.
Momenteel zijn de culturele initiatieven en locaties versnipperd en liggen verspreid doorheen de stad in historische gebouwen alsook industriële loodsen. Gebouwen met een hoge erfgoedwaarde worden ingezet om de geschiedenis van de stad te vertellen naast industriële loodsen waar het cultureel levende erfgoed jaarlijks wordt opgebou wd en gefabriceerd.
Locaties als de Pupillensite, Manchestersite,”‘T Gasthuys” stedelijk museum , Sint Martinuskerk , en de carnavalswerkhallen zijn de protagonisten om de cultuurcluster te huisvesten.
Het onderzoek brengt deze diverse locaties en hun specifieke potenties voor het museumlandschap in kaart. Het maakt ruimtelijke analyses en onderzoekt de stadswerking simultaan op vele diverse lagen (van oa mobiliteit, erfgoed, toeristische infrastructuur, karnaval routings, woningbouwontwikkeling en opkomende stadsprojecten …
Deze analyses toetsen af hoe een logische en intrinsieke clustering kan plaatsvinden overheen de verschillende locaties die worden gescreend op intrinsieke potenties en onderlinge verbondenheid, alsook op ruimtelijke en technische kwaliteiten en financiële haalbaarheid volgens invulling.
Het museumlandschap clustert de cultuurhistorische beleving van Aalst die ervaren wordt vanuit het stedelijk weefsel en waarvoor verschillende strategische ingrepen gedefinieerd kunnen worden.
Het museumlandschap is geen statisch eindbeeld maar een evolutief stedelijk concept waarbinnen toeristische initiatieven kunnen ontplooid worden, zowel wat betreft fysieke ingrepen op gebouwen, openbare ruimte, groenvoorzieningen, … als op tijdelijke incentives als tentoonstellingen, stadsroutes, festiviteiten, …
Het museumlandschap is een collectief eigendom. De bouwstenen van het museumlandschap kunnen zowel openbare als in private eigendom van uitbating zijn. Enkele strategische openbare projecten initiëren, archiveren en accelereren het uitdragen van de culturele en cultuurhistorische beleving.