IEA

Haalbaarheids- en locatiestudie voor het culturele Museumlandschap


Projectteam IEA + Antea + Rebel Group

Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stad Aalst richt zich op het creëren van een museumlandschap om de culturele identiteiten van de karnavalsstad Aalst te bundelen. Centraal staan ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers van alle leeftijden en de verwondering over het culturele heden en verleden.

Momenteel zijn culturele initiatieven verspreid over historische gebouwen en industriële loodsen in de stad. Belangrijke locaties zoals de Pupillensite, Manchestersite, het stedelijk museum ‘T Gasthuys, de Sint Martinuskerk, en de carnavalswerkhallen spelen een centrale rol in deze cultuurcluster.

Het onderzoek brengt de diverse locaties en hun potentieel in kaart, maakt ruimtelijke analyses en onderzoekt de werking van de stad op verschillende niveaus zoals mobiliteit, erfgoed, toerisme, en stadsontwikkeling. Deze analyses bekijken hoe een logische clustering kan plaatsvinden, waarbij locaties worden beoordeeld op onderlinge verbondenheid, ruimtelijke en technische kwaliteiten, en financiële haalbaarheid.

Het museumlandschap clustert de cultuurhistorische beleving van Aalst binnen het stedelijk weefsel en definieert strategische ingrepen. Het is een dynamisch concept dat toeristische initiatieven stimuleert, zowel in fysieke aanpassingen van gebouwen en openbare ruimtes als in tijdelijke activiteiten zoals tentoonstellingen en festiviteiten.

Het museumlandschap is collectief eigendom, met bouwstenen die zowel openbaar als privé kunnen zijn. Strategische openbare projecten zullen de culturele beleving initiëren, archiveren, en versterken.