IEA

Concept voor waterzuiveringsinstallaties, Vlaanderen

IEA ontwierp een voorstel voor een concept voor de aanpak van 6 waterzuiveringsinstallaties op verschillende plaatsen in Vlaanderen, zowel qua indeling en inrichting, qua uitstraling en qua energiebeheer. Deze opgave was alleen al door haar schaal uniek. De combinatie van verschillende domeinen zoals infrastructuur, landschap, milieu, architectuur, interieurarchitectuur en branding maakt het tot een complexe maar uitdagende opdracht. Het feit dat het gaat om meerdere sites met allen een eigen context, configuratie en geschiedenis, maakt dat een permanente wisselwerking tussen ‘generische’ en ‘specifieke’ niveaus noodzakelijk is. Als ontwerpteam: het architectenbureau bijgestaan door deskundigen als energieconsulenten, projectbegeleiders, ecologen kozen we voor een multidisciplinaire aanpak en een zeer breed en doorgedreven onderzoek om de vraagstelling te benaderen. Voor het maken van de conceptuele en ontwerpbeslissingen werden 6 doelstellingen geformuleerd: werken met de elementen die aanwezig zijn op de sites, een eenduidig beeld creeren, versterken van de identiteit en het imago, plaats maken voor de mens, realiseren van een duurzaam gebouw en landschap en het leveren van een visueel en tactiel bewijs.