IEA

Verbouwing school, Antwerpen, 2018-2021

De stad Antwerpen wil de komende jaren een belangrijke inhaalbeweging maken op het gebied van onderwijsinfrastructuur. Dat is de eerste fase van een totaalplan onderwijsinfrastructuur 2007-2025. Met dat plan worden de inhoudelijke beleidskeuzes vertaald in aangepaste moderne schoolinfrastructuur.
IEA werd door de Antwerpse bouwmeester geselecteerd om de historische jongens-en meisjesschool in de Jozef Balstraat te herorganiseren en de totale buitenschil te renoveren.
Gedurende een aantal decennia werd de bestaande school een aantal keer getransformeerd en verdicht. Door deze aanpassingen werd de school sterk gefragmenteerd en verloor zij elke ruimtelijke kwaliteit.