IEA

Beroepenhuis, Gent

Het Beroepenhuis is een pilootproject voor Vlaanderen met als doel het beter informeren van jongeren omtrent technische en knelpuntberoepen. Het Beroepenhuis biedt een platform aan professionele beroepssectoren (transport, metaal, horeca, chemie, bouw) om zich permanent op een interactieve manier aan een jong publiek te tonen (via tentoonstellingen, ontdekhoeken, lespaketten, workshops). Als lokatie kreeg de vzw een pand in erfpacht van de Stad Gent, in de Doornzelestraat. Het gebouw, een voormalig douanekantoor, was tot een slechte toestand vervallen en diende zowel bouwfysisch, technisch als structureel verbeterd en aangepast. Om het uitgebreide programma te kunnen realiseren (tentoonstellingsruimte, workshopruimte, documentatriecentrum, kantoren, cafetaria, een buitenruimte, een groendak) waren grondige ruimtelijke ingrepen nodig. De ontwikkeling van een labyrintisch en ruimtelijk optimaal gevarieerd bezoekerscircuit, gescheiden van de circulatie naar kantoren en documentatiecentrum, stond hierbij centraal. Het gebouw werd ontdaan van alle oude afwerkingslagen, een naakte structuur bleef over. Het zeer beperkte budget werd ingezet om de noodzakelijke nieuwe circulatie en structurele en energietechnische verbeteringen te kunnen uitvoeren. In samenwerking met lokale technische scholen werden enkele bijzondere ruimtelijke accenten ontwikkeld (oa een houten receptiecabine).