IEA

Renovatie voormalige rijkswachtkazerne, Hoogstraten

Het gebouwencomplex (hoofdgebouw, 2 zijvleugels, achterliggende werkhuizen en 2 binnenkoeren) is in zijn totaliteit geklasseerd als monument. In nauwe samenwerking met 5 partijen (bouwheer, monumentenzorg, stedenbouw, de gemeente en de brandweer) is een nieuw programma van 10 mixed use units geformuleerd. Het monument wordt niet beschouwd als een te restaureren dood object. In plaats daarvan wordt het als een lokaal landmark terug opgenomen in de bestaande ruimtelijke, sociale en economische context. Het gebouw is gelegen op de Vrijheid, de belangrijkste woon-, winkel- en werkstraat van de gemeente Hoogstraten. De gelijkvloerse verdieping wordt voorbehouden voor publiek toegankelijke functies als winkels, kantoren of kleine ateliers. Het bestaande grondplan en de architecturale sfeer blijven hier grotendeels behouden. Op de bovenliggende niveau’s worden verschillende woontypes ondergebracht als bv. studio, appartement, duplex, loft. Elke wooneenheid wordt voorzien van een terras. Met respect voor de bestaande structuur zullen hier nieuwe architecturale interventies worden doorgevoerd.