IEA

Beeldkwaliteitsplan Aalst

IEA ism ARAT Architecten en Ars Horti 

De stad Aalst heeft de intentie om een allesomvattende visie te creëren voor de toekomstige inrichting van het stadscentrum. Dit initiatief omvat ontwerpend onderzoek voor de Pupillensite en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor zowel het historische centrum (binnen de ‘wallenring’) als het centrum op de rechteroever. Er werd onderzoek gedaan op verschillende schalen. Zowel op stedenbouwkundig-, architectuur-, erfgoed en landschappelijk vlak. Door ARAT zijn alle gebouwen in het historisch stadshart van Aalst geïnventariseerd, dit was voordien nog niet gebeurd. De inventaris was het startpunt en diende als basis voor het gehele onderzoek.

Het plan voor beeldkwaliteit streeft naar:

• Het samenbrengen van alle bestaande visies, plannen en richtlijnen op een samenhangende wijze.

• Het ontwikkelen en verhelderen van een visie met betrekking tot materiaalgebruik, groenvoorzieningen, gevels en karakteristieke gebouwen, en hoe hiermee om te gaan in het stadscentrum aan de hand van specifieke ontwerprichtlijnen.

Naast een tekstueel gedeelte is er ook een uitgebreid grafisch aspect ontwikkeld. Met het oog op de communicatie en promotie van de alomvattende toekomstvisie zijn beelden gecreëerd die concrete ontwerprichtlijnen en hulpmiddelen bevatten die de visie van de stad of van het stadscentrum uitdragen.

Daarnaast is er gericht ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de Pupillensite. Hierdoor kan de haalbaarheid van de gewenste nieuwe invulling worden onderzocht op vlak van programma, oppervlakte, bouwvolume, toegankelijkheid, parkeergelegenheid, mobiliteit, groenvoorzieningen en hoogwaardige buitenruimte. dit komt bovenop de ontwikkeling van een plan voor beeldkwaliteit voor het centrum van de stad. de resultaten zullen geïntegreerd worden in de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Pupillensite.