IEA

Modehuis, Antwerpen, 2005-2007

Een bestaand vervallen pandje zal worden vervangen door een nieuwbouw waarin een complex programma wordt ondergebracht.Naast het huisvesten van 4 verschillende nieuwe functies zal het gebouw ook nog de ingang van een aanpalende woning, de groenkwaliteit van een dens huizenblok en de circulatiestroom van goederen vanuit achterliggende magazijnen moeten organiseren. Fragile lab is conceptueel en planmatig opgezet als een ‘nauwkeurig’ afgestelde machine, maar heeft de verschijning van een ‘breekbaar’ gebruiks- en belevingsvoorwerp.

Foto’s: Filip Dujardin