IEA

Droogdokkenpark, Antwerpen, 2011
IEA ism landschapsbureau Juurlink + Geluk

Het ontwerpvoorstel van IEA en JenG voor het getijdenpark in Antwerpen Noord bevat principes, analyses, inspiraties, strategieen en tekeningen die de aanzet vormen voor de verdere ontwikkeling van een finaal landschapsontwerp. Onze onderzoeken zijn nog geen definitief ontwerp, maar tonen een stellingname en een visie. Deze visie voor het droogdokkenpark stelt het water centraal. De aanwezigheid van water rondom en in het gebied biedt immers grote potenties om een uniek park te maken. Gezien de ligging aan de oever van de Schelde met haar sterke getijdenwerking wordt het water in het park niet als een statisch, maar als een dynamisch element ingezet. Het park wordt zo een gecontroleerd getijdenpark. Om dit te kunnen realiseren formuleerde ons team zeven ruimtelijke concepten: versterking van de Groene en Minerale zone, introductie van een watersysteem, gras en bomen, nieuwe infrastructuur, palimpsest, cabin-gites in het lanschap, driftwood meubilair. Het hier uitvolgend schetsontwerp kwamen tot stand door de intense samenwerking van een internationaal multidisciplinair ontwerpteam met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, architecten, erfgoeddeskundigen, biologen en waterbouwkundige experts.