IEA

Vernieuwing interieur, Kasterlee, 2020
Onderzoek en ontwerp voor de herinrichting van de eet en drinkplek op het verblijfdomein te Kasterlee.

De Hoge Rielen zijn een plek in continue transformatie overheen een gelaagdheid van landschappen : het educatieve, het militaire en het natuurlijke landschap (masterplan Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò). De eet en drinkplek op het domein, ingepland op een strategische plek werkt als een oriëntatiepunt, als startpunt van de contactstrip, als ontmoetingspunt, als oplaadpunt, als overlegpunt, als wisselpunt, als speelpunt, als schuilpunt. De industriële keuken in de oude militaire loods werd recent nog vernieuwd volgens de nodige gezondheidsvoorschriften. Maar staat in schril contrast tot de oudere verblijfsruimtes van cafetaria en café die dateren uit de vroege jaren ’80. De huidige opstelling en de donkere vormgeving ademen niet de gebruiksmogelijkheden en sfeer uit die de werking van de Hoge Rielen aan de talloze jaarlijkse bezoekers wil aanbieden. Ook strookt de huidige invulling niet meer met de diverse andere activiteiten die vandaag geprogrammeerd worden zoals het culturele festival : winterwarm en zomerbar.
IEA startte het onderzoek met een analyse van de huidige materialen aanwezig overheen het huidige patrimonium aanwezig op de Hoge Rielen. Circulatie schema’s en opstellingsformules in situ worden verder in kaart gebracht zodat er gewerkt kan worden met diverse verblijfsmomenten, ritmes en mogelijke atmosferen. Tevens onderzoekt IEA de mogelijkheden van transformatie van bestaande en authentieke elementen zodat een duurzaam hergebruik kan gerealiseerd worden.