IEA

Basisschool, refter & turnzaal, Kontich

IEA i.s.m. PLUSoffice

In plaats van het volledige programma samen onder te brengen in 1 volume, is er geopteerd om het ruimtelijk te verdelen over 3 kleinere volumes. Hierdoor is er enerzijds een minder optimale compactheid en een grotere footprint, maar deze nadelen worden ruimschoots gecompenseerd door nieuwe kwaliteiten. De 3 volumes staan niet volledig los van elkaar, maar zijn verbonden door systeem van luifels. Daar waar de luifels de gebouwen koppelen zijn ook de verschillende toegangen tot de school voorzien.
De kleuterschool is een plat volume en is ingeplant aan de zuid-west zijde van het terrein. De klassen zijn in een grid patroon U-vormig georganiseerd rondom een multifunctionele centrale ruimte langs waar de klassen worden bediend. Elke klas heeft daarnaast ook een eigen tuintje.
Aan de andere kant van het terrein is de lagere school en de administratie ondergebracht in een langwerpig volume van 2 bouwlagen. Ook in dit gebouw zijn alle ruimtes georganiseerd volgens een grid. Een centrale, oost-west georienteerde, gang bedient de klassen en de administratie. Nissen in deze gang zorgen voor bijkomende werkruimte voor individuele begeleiding. De klassen op het gelijkvloers sluiten rechtstreeks aan op de speelplaats. De ruimtelijke structuur van de refter is een open veld met daarin grote ronde cilinders die enerzijds de vloer van de turnzaal dragen, maar anderzijds ook een specifieke indeling genereren.
De school is ontworpen zonder duidelijke voor- of achterkant. Elke gevel van de 3 gebouwonderdelen speelt een rol in de gestalte van de school en gaat een relatie aan met de bestaande omgeving. Sommige gevels zijn, omwille van het achterliggend programma zeer open andere zijn dan weer zeer gesloten. Alle ruimtes in de plint (klassen, administratie, refter, keuken) zijn zo transparant mogelijk uitgewerkt en hebben directe verbindingen met de buitenruimte.
De speelplaats en de overdekte speelplaats maken mee deel uit van het basisconcept ‘school in het park’ en ondersteunen het concept maximaal. Om de park ervaring te optimaliseren zal rondom rond de school en de speelplaatsen een bomen, hagen en tuin gordel worden aangelegd. Deze biologische groene gordel vormt niet alleen een fysieke buffer tussen de bestaande tuinen van de buren en de speelplaats of klas tuinen, maar werkt tegelijkertijd ook als visuele buffer en akoestische demper. Daarnaast kan deze groengordel educatief worden ingezet tijdens de lessen. De luifels van de overdekte speelplaats zijn extensies van het binnenplafond. Ze vertrekken vanuit de cilindervolumes in de refter en vormen een ‘kruin plafond’ dat van binnen naar buiten doorloopt.

Foto’s: kamer808