IEA

Shelter, 2016

Het waarnemen bewoond /The inhabitation of the perceived* / *Als het eenmaal is waargenomen en iemand stelt het zich voor, dan is daar een cirkel die rond is.(ter verklaring van de betekenis van Perceived)
De Kalkland Observer (KO1) is een apparaat om het Land van Kalk te ontdekken terwijl je er in verblijft. Het scherpt je vizier en focust op de aparte dingen van de streek, zowel van het lokale, het nabije, het kleine (via een microscopische lens) als van het grensoverschrijdende verre, de grote en grootse dingen (via een breedhoekof telelens). Zo biedt de KO1 de bezoeker een unieke ruimtelijke ervaring tussen micro- en macroschaal van het Land van Kalk, tussen orchidee en horizon, tussen kalkgrond en heuvelende weiden… De KO1 zorgt voor een ergpersoonlijke ‘opname’ van het land: hij verblijft in de waarneming. Net zoals de kalksteen, kan de gebruiker de regionale cosmos zo ten volle absorberen.