IEA

Observatiepunt, Hoboken, 2004-2007

In opdracht van een lokale afdeling van de natuurbeschermingsorganisatie Natuurpunt vzw ontwierp IEA een nieuw type observatieplaats, te bouwen in het natuurgebied Hobokense Polder aan de rand van een moerassige poel bovenop een voormalige gemeentelijke stortplaats. De randvoorwaarden bevatten de bestandheid tegen vandalisme en de vlotte toegankelijkheid voor mindervaliden. Dit alles naast de factoren ‘makkelijk bouwbaar’ en ‘minimale kost’.
IEA voorziet een constructie met zandzakken, gestapeld langsheen een doorgaand pad en voorzien van enkele stalen verstevigingsstukken en doorkijk-kaders.
De vulling van de zakzakken gebeurt met zand van het terrein, aangevuld met traskalk en zaad zodanig dat de zakkenwand na verloop van tijd verhard en uitgroeid tot een groene wand, met broed- en nestgelegenheid voor allerlei soorten vogels en insecten. Het observatiepunt maakt deel uit van een groter masterplan voor de ontwikkeling van een natuurpad toegankelijk voor mindervaliden.

Foto’s: Christophe Engels