IEA

Basisschool & turnzaal, St.-Katherina-Lombeek, 2013-2017

IEA i.s.m. PLUSoffice


De nieuwe gebouwen worden uitgewerkt vanuit een aantal archetypische beelden van landelijke bebouwing. Dit uitgangspunt wordt met grote zorg doorgetrokken in dakvorm, constructiewijze en materialisatie. Het gebruik van bouwvolumes met hellende daken voor turnzaal en klassengebouw reduceert bovendien de ruimtelijke impact van de nieuwe volumes en brengt ze op schaal van de kleinschalige aanwezige bebouwing. De visuele en functionele centrale positie van het bestaande kloostergebouw midden in de schoolsite wordt hierdoor bestendigd en versterkt.