IEA

Eind 2020 werd de TM import export Architecture – Beeck Hermans aangesteld door de gemeente Borgloon voor de bouwkundige restauratie en herbestemming van de neogotische rusthuiskapel en Graethemkapel en de gedeeltelijke afbraak en renovatie van de oude WZC Bloesemhof  en het voorzien van een polyvalent nieuwbouwvolume.

De overheidsopdracht betreft de restauratie en herbestemming van de neogotische rusthuiskapel en de Graethemkapel. De restauratiewerken moeten resulteren in de realisatie van een belevingscentrum betrekking hebbende op de geschiedenis van “1000 jaar Graafschap Loon”. De conceptstudie van het belevingscentrum “In het spoor van de Graven van Loon” en het beheersplan, vormen visiematig het vertrekpunt voor de ontwerpopdracht. Het project heeft als doel de historische en sociaal-culturele waarde van de kapellen te vrijwaren en een zinvolle bestemming te geven als cultureel, toeristisch-historisch-educatief belevingscentrum.

In de visienota van de kandidaatstelling  voorzag de TM een masterplan voor de ruimere context waarin opdracht verder kon worden uitgewerkt en de ruimtelijke uitdagingen in beeld gebracht.

Uit eerste gesprekken met verschillende diensten van de gemeente Borgloon en bevragingen van verschillende externe belangengroepen, volgende een analyse kaart met een oplijsting van ruimtelijke elementen, potentiële kwaliteiten en toekomstige aandachtspunten waarop het masterplan wenst in te zetten.

In de tweede fase wordt in verschillende open ontwerpronden, samen met de bouwheer en belangengroepen, ontwerpend onderzoek uitgevoerd op verschillende thema’s en concrete aandachtspunten om te komen tot een gedragen masterplan dat de toekomst voor dit deel van de stad vastlegt