IEA

Renovatie en herinrichting van de historische stadhuis,  Meerle,  2017-…

Fase 1: IEA – Fase 2: HOP.office architecten

Het historische Raadhuis (1910-1927) in de dorpskern van Meerle was in onbruik geraakt en er is door het gemeentebestuur beslist om de gemeenschapsfunctie van dit Raadhuis opnieuw te benutten. Een nieuwe bibliotheek wordt verweven in de verschillende ruimtes van het gebouw, waar ook een nieuwe gemeenschapscentrum wordt ondergebracht, alsook enkele bestuurlijke functies.

IEA begeleidde de fase 1 van onderzoek, herbestemming en
ontwerp van verschillende ingrepen die het gebouw algeheel toegankelijk maakten, maar ook de eigenheid van het raadhuis in de verf zetten. Een nieuw vlak presenteert het Raadhuis aan zijn omgeving en organiseert gelijktijdig de directe ruimte rondom. Een liftkoker doorboort het dak ter hoogte van de achtergevel en zorgt voor de toegankelijkheid van alle niveaus. Een transparante doos zorgt voor de nodige oppervlaktevergroting op het gelijkvloerse niveau, zonder het vrijstaande karakter van het Raadhuis te verliezen.

HOP office organiseerde de werf en volgde de werkzaamheden van
de renovatie/restauratie en nieuwe toevoegingen op.

Het raadhuis vormt nu het nieuwe hart van het vernieuwde
dorpscentrum van Meerle.