IEA

Verfijning Onderzoek Infrastructurele Noden tot een inhoudelijk dossier voor ontwerpers Open Oproep 0037
Projectteam IEA + Antea Group

In overleg met de opdrachtgever, de Stad Antwerpen afdeling ruimte en stadsontwikkeling, de Stadsbouwmeester en AG Vespa werd de onderzochte locatie Zuidersluis door Vlaanderen als de meest geschikte en draagkrachtige locatie aangeduid aan de hand van het geleverde onderzoek door IEA.
De historische Zuidersluis locatie, waar vandaag het oude Hof van Beroep staat, valt binnen de perimeter van de huidige Zuid wijk, gedefinieerd als een kunst en cultuurwijk.
Deze keuze valt te begrijpen als een verdere versterking van de culturele kern op het “Antwerpse Zuid” in relatie tot de reeds nabije en omliggende musea en cultuurhuizen zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KMSKA, het FotoMusuem FoMu, het Zuiderpershuis en de Zuiderkroon.
IEA neemt in 2018-2019 het ontwerpend onderzoek en de verdere definiëring van de bouwsite en het verfijnen van het programma van eisen verder op. Het omschrijft de randvoorwaarden en condities op regelgevend niveau, de voorgaande ontwikkeling op de site en haar evolutie, de historische erfgoed waarde en de omringende karakters van het bouwplot. Het schetst de potentiele mogelijke interacties en condities tussen de in uitvoering zijnde plannen voor kaai en park.
De site Zuidersluis werkt immers als een schakelplek tussen enerzijds de Gedempte Zuiderdokken en anderzijds de Scheldekaaien met de Schelde stroom en dit overheen een voormalige historische verbindings-sluis aan de gedempte zuiderdokken. De opdrachtgever positioneert de opdracht als een volwaardig nieuw stadsproject dat omwille van zijn betekenis, ambitie en schaal, op zichzelf mee bepalend is voor de stedenbouwkundige context, evenwaardig aan deze andere omliggende stadsprojecten.
Het ontwerpend onderzoek naar het definieren van het programma van eisen en de ruimtelijke vertalingen werd participatief opgezet door veelvuldige workshops en benchmark gesprekken met oa kunstenaars, buurtbewoners, museumdirecteurs, culturele programmators, interne medewerkers, museumbezoekers, betrokken stadsdiensten, de stuurgroep van de opdracht en de bouwmeesters.