IEA


De projectsite ligt op een langgerekte rest-strip geprankt tussen de Broekweg, de Nielse straat vlakbij de sporenweglijn en het station van Boom.
Langs de westzijde van het bouwblok wordt tussen de helling van de Broekweg-brug via de inplanting van de nieuwe huisvesting een doorlopende groene en publieke rondgang voorzien. Deze nieuwe doorwaadbare doorgang en de naastliggende dijk worden maximaal vergroent.
Het bestaande bouwblok wordt volledig omsloten en geïntegreerd met de bestaande gebouwen aan Nielsestraat en Noeveren. De huidige achterkant wordt een nieuwe voorkant. Bestaande kroonlijsten en ritmeringen aanwezig in de woonbuurt worden opgenomen en doorgezet in de nieuwe woningen. De bestaande afgeronde hoek aan de station zijde wordt herhaald op alle hoeken van het bouwblok om een specifieke fluïde en dynamische beeldkwaliteit in de stationsomgeving te genereren alsook de draaicirkels voor de brandweer mogelijk te maken.
Het bouwblok krijgt doorzichten en secundaire trage doorgangswegen zodat het zich niet als een gesloten monoliet in de omgeving nestelt maar er een gecontroleerde doorwaarbaarheid kan plaats vinden. Deze secundaire doorgangen organiseren de ontsluitingen naar de gemeenschappelijke fietsenstallingen, de groene collectieve ruimte in het centrum, de inkom naar woningen op nivo +2, de verbinding met de groene dijk strip. Op bijzondere momenten kunnen deze groene zones tegen de dijk en in het centrum vrij gemaakt worden voor het organiseren van tijdelijke initiatieven en collectieve open ruimte voor de buurtgemeenschap.