IEA

Haalbaarheidsstudie nooddorpen

Halle, Leuven en Landen 

IEA ism Antea Group

De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom aan ontheemden teweeggebracht in Vlaanderen. Bij de aanvang van deze crisis werd de ambitie gesteld tot het creëren van nieuwe nooddorpen in het kader van het programma “Vlaanderen helpt Oekraïne”. De Vlaamse Regering heeft op 29/06/2022 beslist een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de creatie van een vierde nooddorp in de provincie Vlaams Brabant. Hierbij wordt er gekeken naar de benodigde capaciteit en naar de locatie.