IEA

Kunst school , Hasselt, 2022 – 2024
Ontwerpteam: IEA en BOT architektuurcollectief in samenwerking met Studio Basta

De Provinciale Kunsthumaniora Hasselt biedt secundair onderwijs aan in beeldende en podiumkunsten. Door de exponentiele groei van de school ontstond een grote nood aan een extra nieuw gebouw voor de eerste graad met eigen klaslokalen, ateliers, refter, polyvalente zaal, sporthal en administratie. Dit nieuwe gebouw sluit aan de op de bestaande campus en vormt een eigen biotoop voor deze leeftijdsgroep. Vanuit het masterplan “kunstencampus” wordt een helder en compact gebouw geconcipieerd met een specifieke inplanting dat meteen inzet op een maximale open – speel – ruimte die onthard en vergroend wordt alsook boeiende relaties aangaat met de naastliggende Demer en het Kapermolenpark.
De pedagogische visie van de school wordt vertaald in een ontwerp zonder dirigerende gangen en met de mogelijkheden van “plug and play” voor theorie- en praktijklokalen. De stalen kolom- en balkenstructuur geeft een heldere modulaire aanpasbaarheid en stimuleert een flexibele en fluïde leeromgeving. Alle klas- en praktijklokalen worden georganiseerd aan de gevels van het gebouw waardoor centraal een open ruimte ontstaat die zeer flexibel kan worden ingevuld als open ateliers. Theorie- en praktijklokalen worden bewust op hetzelfde niveau geplaatst. Dit om de interactie tussen de verschillende vakken, leerkrachten en leerlingen te versterken.