IEA

Middelbare school, Antwerpen, 2011-2017

IEA i.s.m. PLUSoffice

De behoefte aan meer en nieuwe specifieke vaklokalen voor o.a. de vakken techniek, wetenschappen, mode en expressie werd als aanleiding genomen om een grondige studie van de ruimtelijke organisatie in de bestaande schoolgebouwen te maken. De nieuw te bouwen klaslokalen worden niet in een apart gebouw, afgezonderd van de rest voorzien, maar worden verbonden met het hoofdgebouw. Een ‘praktijkgebouw’ dat de echte vaklokalen zal bevatten, wordt losgekoppeld van het hoofdgebouw en gepositioneerd aan de straatzijde. Door de ‘opsplitsing’ wordt de tuinzone ten volle gerespecteerd als een bouwvrije strook, waar groen, bomen, rust en open ruimte worden erkend in aansluiting met de tuinen van de buren. In het voorstel wordt de tuinzone als ‘onthaalzone’ voorzien: zowel leerlingen als bezoekers worden hier ontvangen, temidden van bomen. De verbinding wordt gerealiseerd door een ‘paserelle verte’. De passerelle is meer dan louter een noodzakelijke gang die twee gebouwen verbindt. Het is een nieuwsoortige type ruimte verwijzend naar traditionele typologien als voetbruggen, pergola’s, luifels, passages: een lanschappelijke constructie die zowel functionele als esthetische kwaliteiten biedt, een grote openheid heeft en zo een interieure sfeer in open lucht oproept.

Foto’s: tvdv photography