IEA

Landschappelijk onderzoek, Maasmechelen, 2016
IEA i.s.m. Circular Landscapes, Wageningen, SBB
Stadslandbouw Maasmechelen is 1 van de Pilootprojecten Productief Landschap geinitieerd door team Vlaams Bouwmeester en het ILVO.

Deze pilootprojecten onderzoeken de veranderende positie van de landbouw in Vlaanderen. In Maasmechelen moet een bestaand veebedrijf worden verplaatst van het centrum naar de rand van de stad. De gemeente wil hier een duurzaam landbouwgebied bestemmen, in een nieuw RUP. Het plangebied was eerder ‘zoekgebied woninguitbreiding’.
Het Masterplan is tot stand gekomen in een participatief ontwerp proces. Er zijn drie scenario’s uitgewerkt: Koeienhof, Stadstuinderij en Wildernispark. Deze refereren aan bredere landbouw- en voedseltrends namelijk gespecialiseerde veeteelt, lokale voedselproductie en eten uit de natuur /wildernis. Elk hebben ze een eigen programma, belevingswaarde, doelgroep, businesscase en organisatie. Het meest kansrijk is de Koeienhof, omdat hiervoor al een initiatiefnemer en investeerder is.