IEA

Ruihuis & Antwerpse ruien, Antwerpen, 2005-2006

Na de ‘drooglegging’ van de historische, ondergrondse stadskanalen (ruien), daterend uit de middeleeuwen en langzaam overwelfd gedurende eeuwen, door de saneringswerken van de Vlaamse waterzuiveringsmaatchappij Aquafin, ontstond de potentie om dit uniek en onbekend stuk Antwerpen open te stellen voor het publiek. IEA werd aangesteld als maker voor het globaal toeristisch concept en als ontwerper voor de nodige aanpassingen, zowel ondergronds als bij de nieuw te ontwikkelen ingang (in een voormalig restaurant op de Suikerrui) en uitgang (in het Stadsmagazijn aan de Keistraat). Zo realiseert IEA een scenografische ervaring van 1.6 km lengte, varend en wadend, wandelend en zoekend in een magnifiek riolenstelsel, voorzien van de nodige ‘portie onverwacht’. Voor de Antwerpenaars alleszins een zeer gesmaakte andere kennismaking met hun stad, hun water- en milieuproblematiek, hun geschiedenis.

Foto’s: Christophe Engels