IEA

IEA werkte in samenwerking met Antea Group aan een masterplan en masterplantraject voor de realisatie van een complexe verzameling van verschillende programma’s . Dit plan is een verfijning op een reeds bestaand RUP Sportlandschap dat door Antea in 2010 was opgesteld.

Tijdens het ontwerpproces werd er met vele  actoren op het terrein rekening gehouden: van jonge voetballers tot vleermuizen, van het grondwaternet tot de bewoners van een woonwagenterrein, van de spoorlijnbeheerder tot natuurbeheergroepering, van landbouwer tot recreatietoerist. De gelijke behandeling van alle actoren speelt een grote rol bij het creëren van een zorgzame omgeving als een ruimte voor uitwisseling en dialoog.

Via een uitgebreid participatief traject konden we komen tot één gedragen scenario.

Hiervoor werden er verschillende workshops en cocreatie momenten georganiseerd. 

IEA en Antea stonden niet alleen in voor de analyse en het ontwerpend onderzoek maar waren tevens verantwoordelijk als project regisseurs in het traject dat liep vanaf opdrachtformulering, over masterplan tot definitief ontwerp. Na afloop werden er 2 bouwprojecten in dit landschap te gerealiseerd.