IEA

Diverse locaties, 2008-…

Camping / kamperen wordt gedefinieerd als het ‘verlaten van de stedelijke omgeving om van te natuur te genieten en daar een of meer nachten te verblijven’. In die betekenis is het begrip Urban Camping een contradictie. Toch komt het vandaag de dag op een eerder informele manier regelmatig voor, zoals bijvoorbeeld het verschijnsel van kamperende ouders voor de schoolpoort om hun kinderen te laten inschrijven, of van muziekliefhebbers die voor de deur van de platenzaak kamperen om zeker de nieuwste plaat te kunnen kopen. De toegenomen interesse in stadsbezoeken en de hoge vlucht van het low-budgetreizen vragen om het herdenken van de stedelijke verblijfsaccomodatie. Goedkope hotels en jeurgdherbergen bieden slechts een gedeeltelijk antwoord op de vraag naar zeer betaalbare overnachtingsmogelijkheden in de stad. IEA wil hierrond een experimenteel onderzoeks- en ontwerpproces starten. De Urban Camping Site in het Antwerpse Designcenter De Winkelhaak voorziet een aantal plekken waar kan gekampeerd worden en die o.a. beschutting, veiligheid en boeiende zichten bieden, waar kan gerecreeerd worden en waar men andere kampeerders kan ontmoeten. Zowel Antwerpenaars als internationale reizigers zijn er welkom voor een tijdelijke vlucht in de stedelijke biotoop en worden uitgenodigd deel te nemen aan het stedelijk leven. Het project DC/UC maakt deel uit van een groter algemeen onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming van bestaande gebieden tot camping en omtrent het ontwerpen van nieuwe, aan de stad aangepaste verblijfsplekken. Het Designcenter, bij uitstek een plaats voor dialoog en ontwerp, wordt daarom nu gebruikt als een plek waar zeer specifieke stedelijke shelters en tenten worden gecreeerd. Door ze ook daadwerkelijk te laten gebruiken door kampeerders (toeristen, reizigers) wordt het Designcenter een basiskamp dat kan worden uitgebreid tot een netwerk van stedelijke kampementen.

Foto’s: Filip Dujardin