IEA

Stedenbouwkundig onderzoek, Welcome To The Promised Land, 2001

Perfor area model, Tidal Urbanism III, Carte General d’urbanisme sensuel

Feuille #1 en #2 vormen samen het eerste resultaat van een stedenbouwkundig onderzoeksproject, Welcome To The Promised Land, waarin de ruimtelijke inrichting volgens een niet -vaste zonering centraal staat. WTTPL maakt deel uit van een reeks projecten rond tidal urbanism: vloeiende stedenbouw.
Vanuit de verwondering voor de onwaarschijnlijke ruimtelijke situatie van Israel/Palestina, voortvloeiend uit een conflictsituatie, werd deze benadering voor het eerst toegepast op een staatkundige schaal.
De vraag kan worden gesteld hoe een grootschalige ruimte op een niet gefixeerde, vloeiende wijze kan worden (her-)ingericht, rekening houdend met de historisch gegroeide landverdeling op basis van politieke, culturele, religieuze verschillen tussen leefgemeenschappen.
In een eerste analyse wordt de huidige gefragmenteerde landverdeling (kaart met gaatjes) niet gezien als een negatieve en problematische ruimtelijke inrichting, maar als een perfor area model met kwaliteiten en potenties.
De associatie van deze kaart met andere perforatie -beelden levert mogelijk een aantal nieuwe, onverwachte en niet-rationele schema’s op voor de inrichting van complexe en gepolariseerde gebieden.Zo bijvoorbeeld wordt door de overlapping van de kaart met een mode -model het bestaand ‘agressief’, destructief, doorzeefd en verminkt landsbeeld ingeruild voor een verleidelijk, sexy, sensueel en uitdagend beeld dat de aanwezige potenties onthuld. De kaart met gaatjes wordt zo een verhullend stuk lingerie dat enerzijds het model steun geeft en anderzijds de onderliggende schoonheid gedeeltelijk ontbloot.
Door de overlapping en verweving met meerdere perforatie -beelden (van biologische, politieke, architecturale, landschappelijke, religieuze…aard) kan een nieuw totaalmodel ontstaan dat de actuele ruimtelijke en sociale complexiteit aankan.