IEA

Vertikale tuin + woon en werkgebouw, Antwerpen, 2020
ism. Wirtz international – studieburo Mouton

In de verouderde industriële zone vlakbij de oude dokken – op de grens tussen de oprukkende stad en de oude haven – ontwerpt IEA een verticale tuin. Een nieuwbouwproject met een meervoudig programma is geplaatst tussen stedelijke herbestemming en het historische waterlandschap. Een bestaand mono kantoorgebouw gelegen tussen een nieuw woon-ontwikkelingsproject en een erfgoedpand wordt vervangen door een nieuw variabel type van specifieke inbreiding. De bouwheer wenst een optimale verhouding waar te maken tussen een kwalitatieve groene buitenruimte en het gebouwde nuttige volume. Het ontwerp voorziet in een collectieve verticale circulatietuin met individuele en collectieve terrasopbouw met daartussen geprogrammeerd : wonen, werken en verblijven. In nauw overleg met de aanpalende buur van het erfgoedpand evolueerde het project van een rijgebouw (geprangd tussen 2 gevels) naar een half open bebouwing met schitterende open balcons met verzichten over de stad en het water. Door deze ingreep wordt een boeiend dynamisch gelaagd project ontworpen waarbij ook terzelfder tijd het erfgoedpand wordt omhelst en beschermd. In de plint en op het hoogste nivo worden publieke functies geïntegreerd. In de materialisatie van het project wordt naast het levend organisch materiaal gewerkt met een beperkt palet van bouwmaterialen. De waterhuishouding voor de tuin en het verticale landschap wordt met een ingenieus systeem uitgewerkt.