IEA

Woonwagenterrein, Mortsel
Projectteam IEA + Antea Group

Het Ziggy-project is een bouwproject voor de ruimtelijke transformatie van een bestaand woonwagenpark in Mortsel. Een plek waar Roma-families en andere nomadische gemeenschappen zich gevestigd hebben. Op vraag van de stad om de stedelijke configuratie te re-organiseren en ruimtelijk kwalitatief in te richten wordt het groene landschap, de perceels organisatie en de ontsluitende harde en zachte infrastructuur hertekent. Het idee is om de privaat gehuurde caravan percelen rond een collectieve ruimte te schikken. Op ieder perceel wordt individueel een vast sanitair en wasruimte geïntegreerd. Er wordt centraal een gemeenschapscentrum ingericht dat de bewoners samen of individueel kunnen gebruiken als een contemplatieve ruimte.


Met het oog op de evolutie van de site doorheen de tijd biedt het project veeleer een waaier aan mogelijkheden dan een afgewerkt en rigide te volgen masterplan. Deze openheid laat de gebruikers toe autonoom beslissingen te nemen.

IEA organiseerde op eigen initiatief verschillende workshops 1:1 met de woonwagen gemeenschap met als doel zeer nauw samen te werken met de toekomstige bewoners en de organiserende stadsdiensten. Deze co-ontwerpmomenten zorgen voor een grote interactie tussen de verschillende groepen en hebben ertoe geleid dat beslissingen met betrekking tot het private en collectieve gebruik van het toekomstige landschap onderbouwd kunnen worden genomen